Extra vergoeding per receptregel?

U heeft als apotheker tot 1 juni 2021 de kans om te voldoen aan de voorwaarden voor de module Serviceaspecten van Zilveren Kruis, dit is te lezen in de Nieuwsupdate Extramurale Farmacie. Hiermee stelt Zilveren Kruis meer apothekers in staat een bijdrage te leveren aan deze belangrijke serviceaspecten voor klanten.

Onderstaand een opsomming van deze serviceaspecten (in de Overeenkomst Extramurale Farmacie ook wel Module D genoemd):

pharmaself24-compact

De apotheek hanteert ruime openingstijden zodat onze klanten ook buiten kantooruren terecht kunnen voor reguliere farmaceutische zorg. Uitgangspunt is dat de apotheek minimaal 3 uur per week geopend is vóór 8:00 uur of na 18:00 uur of op zaterdag;

pharmaself24-compact

Het is mogelijk om geneesmiddelen op een door de cliënt gewenst tijdstip op te halen via een uitgifte automaat die 24/7 toegankelijk is;

pharmaself24-compact

De apotheek biedt haar cliënten de mogelijkheid om via een mobiele app of webapplicatie te chatten met de apotheker voor advies en begeleiding bij het gebruik van geneesmiddelen. De cliënt ontvangt op werkdagen binnen 24 uur een inhoudelijke reactie van de apotheek.

De serviceaspecten I en II zijn er op gericht om klanten de vrijheid te bieden geneesmiddelen op te halen buiten ‘kantooruren’. Een afhaalautomaat waarbij klanten op hun verzoek medicatie kunnen halen vóór 8:00 uur of na 18:00 uur of op zaterdag kan daarom ook in de plaats komen van serviceaspect I of II.

Criteria modulaire beloning voor de module serviceaspecten:

    • De apotheek voldoet aan 2 van de 3 serviceaspecten, waarbij als voorwaarde geldt dat het moet gaan om een combinatie van serviceaspect I en III of II en III;
    • De apotheek informeert haar cliënten via de eigen website over de serviceaspecten die worden aangeboden;
    • De apotheek voldoet ook aan alle criteria voor kwaliteitsniveau 2. Indien u aan alle bovenstaande criteria voldoet, krijgt u 3% opslag¹ op het tarief voor de terhandstelling. Deze opslag staat los van eventuele opslagen voortvloeiend uit andere modules.

Dé afhaalautomaat
Pharmaself24 helpt u hier uiteraard graag bij. Met inmiddels ruim 400 installaties in Nederland is de Pharmaself24 dé afhaalautomaat waarmee uw klanten 24 uur per dag hun medicatie kunnen afhalen. Dit kan overigens zowel binnen als buiten de openingstijden van uw apotheek. Hiermee voldoet u dus aan één van de serviceaspecten zoals door Zilveren Kruis gevraagd wordt.

Installatie
Bijkomend voordeel is dat de Pharmaself24, binnen 3 weken geïnstalleerd kan zijn in uw apotheek. Onze gespecialiseerde accountmanagers helpen u graag om aan deze serviceaspecten te voldoen. Hierdoor kunt u een hogere vergoeding per receptregel declareren wat uiteraard goed is voor de exploitatie van uw apotheek.

¹ Het percentage van 3% is in 2021 (in principe éénmalig) verhoogd in verband met het door de coronacrisis vervallen van de kwaliteitsmodules ‘PREM Farmacie’ en ‘Doelmati g afleveren chronische medicatie’. Er kunnen in 2022 geen rechten worden ontleend aan de hoogte van de kwaliteitsopslag van deze module in 2021.

Wilt u op uw locatie ook een
24-uursautomaat?

Neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

Meer weten over de mogelijkheden?

Vraag onze gratis brochure aan en bekijk op uw gemak welke mogelijkheden de Pharmaself24 u biedt.

Contact

Ceban Automation B.V.
Kapittelweg 18

4827 HG Breda
076 205 5119